หน้าหลัก > คำนิยม > คุณสิริสุดา บุญพิทักษ์สกุล

คำนิยม

คุณสิริสุดา บุญพิทักษ์สกุล (ปุ้ย)

ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ
Sodexo Thailand

ตลอดช่วง 7 วันที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Practitioner of Neuro-Linguistic Programming (NLP) กับ Thailand Coaching Academy by Jimi The Coach ได้รับเครื่องมือ สิ่งที่คอยช่วยเตือนสติ และคำอธิบายของเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหลายอย่าง ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นและมีความกล้าหาญมากขึ้นในการบอกกับตัวเอง ว่า “พื้นที่ทุกที่ในโลกนี้เราสามารถเดินได้หมด” โดยรู้จักลดและระวังการสร้างเงื่อนไขใดๆ ที่หยุดยั้งความเจริญก้าวหน้าของตัวเอง รู้จักยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองและกล้ากระทำตามเสียงเรียกร้องภายในจิตใจ ทำให้อาการผัดวันประกันพรุ่งที่ไม่กล้าลงมือทำในบางสิ่งบางอย่างนั้นได้รับการแก้ไข คำว่า “ยังดีไม่พอ” ที่ก่อให้เกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะลงมือกระทำนั้นหมดไป

พี่จิมมี่ได้ถ่ายทอดเนื้อหาNLP และประสบการณ์ในรูปแบบที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย และเป็นกันเอง ทำให้เนื้อหาที่ได้รับและสิ่งที่ได้รับการฝึกฝนสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ได้ทันที หัวใจของการสอนของพี่จิมมี่คือการให้ และความปรารถนาดีที่จะเห็นผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำสิ่งที่ได้รับไปช่วยตัวเองและช่วยผู้อื่น สิ่งเหล่านี้ช่วยเติมเต็มบรรยากาศของการเรียนรู้และการแบ่งปันจึงทำให้หลัก สูตรนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น