วีดีโอ

โค้ช จิมมี่ 'พจนารถ ซีบังเกิด สัมภาษณ์ในรายการ Champion Diary

โค้ช จิมมี่พจนารถ ซีบังเกิด ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Today ช่อง NBT

งานประชุมวิชาการโค้ช APAC2017 Coaching Conference

วีดีโอเพิ่มเติม

หลักสูตรของสถาบัน

เส้นทางสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพ ด้วยหลักสูตร Life Coaching